Tempo życia, wieczna gonitwa za nieosiągalnym, presja dotycząca wizerunku czy statusu majątkowego, rozwój technologii oraz wynikające z tego ograniczenie kontaktów międzyludzkich poza siecią nie są sprzymierzeńcami zdrowia psychicznego.

Dla wielu kłopoty natury psychicznej wciąż są tematem tabu, w przestrzeni publicznej nieczęsto poruszane są te kwestie, chociaż można odnieść wrażenie, że gdzieś troska o ten obszar zaczyna się nieśmiało przewijać. Najwyższy czas!

Co warto wiedzieć o zaburzeniach/chorobach psychicznych?

Nie jest łatwo funkcjonować w iluzji bliskości. Relacje często są pozorne, ludziom bez względu na wiek trudno sprostać wymaganiom stawianym przez rzeczywistość, co odbija się na ich kondycji, nie tylko tej fizycznej. Strach przed przyznaniem się do problemów natury emocjonalnej nadal jest ogromny, często po takim coming outcie następuje stygmatyzacja, co jedynie pogarsza stan osoby cierpiącej.

Zaburzenia psychiczne różnie mogą się przejawiać

Choroby psychiczne nie patrzą na metrykę ani stan konta. Depresja jest jedną z nich. Tutaj przeczytasz podstawowe informacje o leczeniu depresji. Może dopaść każdego, wiąże się z ogromnym poczuciem osamotnienia, z permanentnym brakiem zrozumienia i akceptacji problemu.

Lekceważenie przez otoczenie sygnałów wysyłanych przez osobę zmagającą się z depresją może nieść ze sobą tragiczne w skutkach konsekwencje. Do zaburzeń psychicznych zalicza się także alkoholizm. Przypadłość może być efektem nieradzenia sobie z problemami, metodą na odcięcie się od nich. Osoby tkwiące w chorobie alkoholowej nierzadko bywają spychane na margines, nie widzi się w nich człowieka wymagającego pomocy specjalisty. Ich sytuację przeważnie określa się jako wybór, nie problem medyczny. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne natomiast wiążą się z występowaniem wewnętrznego przymusu powtarzania pewnych czynności lub pojawianiem się stale konkretnych myśli, które określane są jako obsesje.

Warto wspomnieć także o zaburzeniach wynikających ze stale odczuwanego stresu, znacznie komplikującego codzienne funkcjonowanie. A często spotykane są też nadmierne lęki, z punktu widzenia osoby zdrowej irracjonalne, oraz związane z tym fobie.